Aquafitness

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA FITNESS

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest :  zgłoszenie uczestnictwa u instruktora, podpisanie stosownych oświadczeń  o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń w wodzie ; opłacenie zajęć w terminie; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć.

2. STROJE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH :  strój, kąpielówki, czepek, ręcznik, klapki, okularki pływackie ( wg uznania ).

3 . Uczestnik zajęć  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu , na którym odbywają się zajęcia  i respektować jego postanowienia.

4 . Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad  higieny obowiązujących na pływalni a w szczególności do  obowiązku prysznica przed wejściem do basenu oraz do konieczności posiadania czepka.

5. Stowarzyszenie Szkoła Pływania ORKA zabezpiecza   korzystanie ze sprzętu oraz przyborów potrzebnych do realizacji zajęć.

6. Za przedmioty pozostawione w szatni i na terenie basenu Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka nie ponosi odpowiedzialności.

7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn losowych informując o tym uczestników oraz przeprowadzić je w innym terminie.

8. W przypadku nie spełnienia wymogów przez uczestnika instruktor ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia.

 

Nie przewiduje się zwrotu kosztów nie wykorzystanych zajęć i nie przewiduje się możliwości wykorzystania ich w innym terminie . Nie  opłacenie zajęć w terminie bez wcześniejszego uprzedzenia traktowane jest jako REZYGNACJA i skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć


-------------------------------------------------------------------------------------

 

Aqua Fitness - to wspaniała i ciekawa forma ćwiczeń w wodzie dla pań i panów w różnym wieku, o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej, której rezultatem może być wzmocnienie mięśni, wysmuklenie ciała oraz poprawa samopoczucia.

Zajęcia prowadzone są w pełnym odciążeniu stawów i kręgosłupa, które zapewnia wyporność wody.

Pozytywne aspekty wykonywania ćwiczeń w wodzie:

  • poprawa krążenia i pracy serca
  • zwiększenie wydolności  płuc
  • zwiększenie metabolizmu
  • obniżenie ciśnienia krwi
  • poszerzenie zakresu ruchu w stawach
  • kształtowanie siły i wytrzymałości mięśni
  • zapobieganie otyłości

Udział w zajęciach nie wymaga umiejętności pływania w związku z zastosowaniem w trakcie ćwiczeń specjalnych pasów wypornościowych.