Niepełnosprawni

Pływanie ma ogromne znaczenie w podnoszeniu sprawności fizycznej osób z upośledzeniem psychomotorycznym, wspomaga rozwój intelektualny, podnosi poziom dojrzałości społecznej oraz kontroli stanów emocjonalnych. Usprawnienie w wodzie kompleksowo wpływa na podniesienie ogólnej wydolności organizmu, wzmacnianie narządów ruchu, rozwijanie motorycznych zdolności i sprawności, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijanie ekonomicznej pracy mięśni, wyrabianie równowagi, kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowej, rozwijanie pamięci ruchowej oraz orientacji w przestrzeni

Pływanie jako jedna z form aktywności ruchowej zajmuje czołowe miejsce w procesie rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu.

Ćwiczenia usprawniające prowadzone w wodzie połączone z nauką pływania zapewniają wszechstronne możliwości rehabilitacyjne ukierunkowane przede wszystkim na poprawę sprawności fizycznej. Środowisko wodne posiada niezaprzeczalne walory zdrowotne, dlatego często zaleca się stosowanie ruchu w wodzie jako sposobu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na zajęcia zaprasza instruktor sportu osób niepełnosprawnych ,rekreacji i sportu - pływania:

Arkadiusz Michalski, Tel. 0 600 89 16 72