Dzieci

Zajęcia w basenie dla najmłodszych są okazją do zabawy i nauki. Ćwiczenia w wodzie wpływają zarówno na rozwój motoryki, jak i sensomotoryki dzieci zdobywają nowe umiejętności ruchowe, dzięki którym w przyszłości woda nie będzie stanowić dla nich zagrożenia.

Systematyczne ćwiczenia w wodzie są wczesną profilaktyką wad postawy oraz stymulują prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż dzięki zabawie w grupie dzieci są bardziej otwarte na otoczenie i nie unikają kontaktu z rówieśnikami.

Pływanie wpływa szczególnie korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci, kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój społeczny: zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie, jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego.

 

Zajęcia prowadzone będą max w grupach 10-12 osobowych.

Czas trwania zajęć to około 45 min

Prowadzący - KADRA