Informacja

Informujemy, iż SSP Orka nie prowadzi zajęć indywidualnej nauki pływania.