Stowarzyszenie Szkoła Pływania "Orka"

UWAGA

ZAPISY DO GRUP POCZĄTKUJĄCYCH NAUKI PŁYWANIA BĘDĄ PROWADZONE PO 25 SIERPNIA

ZAPISÓW NALEŻY DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE - AURELIA WARUSZEWSKA tel. 604 783 160

ZAPISÓW DO GRUP JUŻ ISTNIEJĄCYCH DOKONUJE SIĘ U INSTRUKTORÓW PŁYWANIA - KONTAKT W ZAKŁADCE KADRA

 

Ważne informacje

1. Informujemy o konieczności opłaty za wszystkie zadeklarowane zajęcia z pływania w danym miesiącu do 15 każdego miesiąca.

2. Osobę, która nie może wziąć udziału w zajęciach a ma uregulowane płatności, może zastąpić inna osoba (zgodnie z grupą wiekową lub sprawnością fizyczną i umiejętnościami) wskazana lub powołująca się na osobę nieobecną, bądź istnieje możliwość odrobienia zaległych opłaconych zajęć w innym terminie.

3. SSP "Orka" nie zwraca kosztów lekcji pływania, które odbyły się z powodu nieobecności na zajęciach.

NUMER KONTA Bank BGŻ 24 2030 0045 1110 0000 0254 7960

WZÓR TYTUŁU PRZELEWU ZA NAUKĘ PŁYWANIA

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/OSOBY DOROSŁEJ + MIESIĄC + INICJAŁY PROWADZĄCEGO

 

CENNIK ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ SSP "ORKA"

<<<<< POBIERZ CENNIK >>>>>>

 

UWAGA

Wszyscy uczestnicy Półkolonii rozpoczynającej się 8 sierpnia spotykają się o godzinie 9:30 na basenie. Należy dostarczyć kartę kwalifikacyjną i regulamin. O miejscu zakończenia zajęć w tym dniu poinformują wychowawcy poszczególnych grup.

Wyposażenie dziecka na półkolonii

- strój kąpielowy, kąpielówki lub spodenki
- klapki
- ręcznik
- czepek , okulary do pływania 
- nakrycie głowy
- filtr ochronny ( lub proszę posmarować dziecko przed wyjściem)
- drugie śniadanie
- napój najlepiej woda w plastikowej butelce
- ubiór sportowy w tym buty sportowe 
- kieszonkowe

 

Półkolonie z Orką 2016

REGULAMIN PÓŁKOLONII 2016

KARTA KWALIFIKACYJNA

GRAFIK PÓŁKOLONII - IV TURNUS - aktualizacja 08.08.2016

Wpłaty półkolonie na konto

SSP ORKA - Bank BGŻ 24 2030 0045 1110 0000 0254 7960

tytułem ”Imię i nazwisko + półkolonie  2016 "

 

Yellow Cup 2016

REGULAMIN

 

V Wodny Rajd Dookoła Małego Jezioraka

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Rajdzie Pływackim dookoła Małego Jezioraka (19 czerwca 2015 godzina 11:00)

 

Trasa rajdu:

 

REGULAMIN

REGULAMIN- II PUCHAR WARMII I MAZUR W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM NA WODACH OTWARTYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

<<< WYNIKI V RAJDU PŁYWACKIEGO >>>

<<< CZASY - II PUCHAR WIM W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM NA WODACH OTWARTYCH >>>

<<< KLASYFIKACJA - II PUCHAR WIM W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM NA WODACH OTWARTYCH >>>

 

Pływaj z Orką - 28.05.2016

Regulamin Cyklu zawodów pływackich – „PŁYWAJ Z ORKĄ”

Punktacja "Pływaj z Orką"

WYNIKI ZAWODÓW

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SSP ORKA ZA 2015 ROK 

Walne zgromadzenie SSP Orka

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Szkoła Pływania Orka w Iławie zaprasza Państwa

na Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 13.04.2016 roku o godz. 18.30
w Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie, ul. Kościuszki 2, sala nr 5 .

Drugi termin spotkania o godz. 18.45.

 

Porządek Walnego Zgromadzenia

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  zebrania.

4.  Wybór Komisji  Wniosków i Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej .

5.  Odczytanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok.

6.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Kontrolnej i przedstawienie bilansu

oraz rachunku wyników za rok 2015.

7.  Podjęcie uchwały o przyjęciu bilansu oraz rachunku wyników za 2015 r.

8.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.

9.  Wybór nowych władz Stowarzyszenia

- zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu

- zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej

- wybór członków Zarządu

- wybór członków Komisji Rewizyjnej

- ogłoszenie wyników wyborów

10. Przegłosowanie uchwał i wniosków.

11. Dyskusja – sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Wiosenne zawody Pływaj z Orką

WYNIKI WIOSENNYCH ZAWODÓW PŁYWAJ Z ORKĄ

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 
Joomla extensions by Siteground Hosting